12   11   10   9   8   7   3

13

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 2 อุณหภูมิ

  • ระบบการกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ UV
  • ไส้กรองคุณภาพมาตรฐาน USA.
  • อัตราการกรองขจัด ให้บริสุทธิ์ถึง 99.99%
  • กำลังการผลิตน้ำ 60 GDP
  • อุณหภูมิน้ำร้อน 75 – 90 C น้ำเย็น 4 – 12 C
  • ถังบรรจุน้ำร้อน 2 ลิตร นำ้เย็น 2 ลิตร
  • ขนาดตัวตู้ 300 x 940 mm ( D x W x H )
  • สะดวก ปลดภัย มีระบบล๊อค กันอันตรายจากน้ำร้อน