ค่า Conductivity / Resistivity 1-0.005 us หรือ 0.00-18.00 MAG\OMH

28
Ro.System 20 M3/Hr
27
Softener System 10 M3/Hr
26
Ro.System 3 M3/Hr
1
Ro.System 10 M3/Hr
25
Ro.System 18 M3/Hr

 

 

 

24
DI.System
23
DRINKING Water 3 M3/Hr
22
Recycle Ststem 1.5 M3/Hr
21
Ultrapure System 1 M3/Hr
18
Clarifier System

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20
Ro.System ขนาด 3,0000-24,000 ลิตร/วัน
19
Ro.System ขนาด > 30,000 ลิตร/วัน
17
OZONE GENERATOR FOR DRINKING WATER SYSTEM
16
PACKAGE DRINKING WATER SYSTEM
15
ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ

 

 

 

 

 

 

48
ระบบผลิตน้ำดื่ม