ดำเนินกิจการ ผลิต ติดตั้ง บำรุงรักษา ระบบกรองน้ำในอุตสาหกรรม เพื่อการพาณิชย์ และในครัวเรือนทุกประเภท  เทคโนโลยีโอโซนสำหรับ Cooling Tower ระบบ RO จำหน่ายสารกรองน้ำ/ไส้กรอง  เครื่อง UV ปั๊มน้ำ Fitting & Valves  คุณภาพได้มาตรฐาน