บริษัท นภา วอเตอร์ เทค จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำ สารกรอง ไส้กรอง fitting & Valves เครื่อง UV ปั๊มน้ำ และให้บริการด้านปรับสภาพน้ำทุกชนิด รับปรึกษา
ออกแบบและติดตั้งระบบกรองน้ำ เทคโนโลยีโอโซนสำหรับ Cooling Tower ระบบ RO

   เครื่องกรองน้ำ

12 11 9 10
3 7
13
8

  เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ 2 อุณหภูมิ

 • ระบบการกรองน้ำบริสุทธิ์ RO และ UV 
 • ไส้กรองคุณภาพมาตรฐาน USA.
 • อัตราการกรองขจัด ให้บริสุทธิ์ถึง 99.99%
 • กำลังการผลิตน้ำ 60 GDP
 • อุณหภูมิน้ำร้อน 75 - 90 C น้ำเย็น 4 - 12 C
 • ถังบรรจุน้ำร้อน 2 ลิตร นำ้เย็น 2 ลิตร
 • ขนาดตัวตู้ 300 x 940 mm ( D x W x H )
 • สะดวก ปลดภัย มีระบบล๊อค กันอันตรายจากน้ำร้อน

   เทคโนโลยีโอโซน สำหรับ Cooling Tower

14 49

   ระบบกรองน้ำ

ค่า Conductivity / Resistivity 1-0.005 us หรือ 0.00-18.00 MAG\OMH

28

Ro.System 20 M3/Hr

25

Ro.System 18 M3/Hr

21

Ultrapure System 1 M3/Hr

17

OZZONE GENERATOR FOR DRINKING WATER SYSTEM

27

Softener System 10 M3/Hr

24

DI.System

18
26

Ro.System 3 M3/Hr

23

DRINKING Water 3 M3/Hr

20

Clarifier System

Ro.System  ขนาด
3,0000-24,000 ลิตร/วัน

16

PACKAGE DRINKING WATER SYSTEM

15

ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ

1

Ro.System 10 M3/Hr

22

Recycle Ststem 1.5 M3/Hr

19

Ro.System
ขนาด > 30,000 ลิตร/วัน

48

ระบบผลิตน้ำดื่ม

   ระบบ RO

RO. ขนาดเล็ก 190 - 1000 ลิตรต่อวัน ใช้กับน้ำประปาและบาดาล

4 5 6

RO. ขนาดใหญ่

45 46 47

   สารกรอง / ไส้กรอง

30 29

RO/MEMBRANE&VESSEL

31

Bag Filter

32

กรองตะกอน (Sediment)

42

ระบบบรีเวอร์ออสโมซีส (RO)

  สารกรองน้ำ คุณภาพ

 • Cation Exchangers
 • Anion Exchangers
 • Mixed Beds Ploishimg
 • Nuclear Grade Special
 • Manganese Sand
 • Manganese Zeolite
 • Birm
 • Anthracite
 • Activated Carbon
 • Select Sand
 • Select Gravel
33

Ceramic Filter

   Fitting & Valves

    เครื่อง UV

34 35 36 37 38

   ปั๊มน้ำ

39 40 41
51
50
43
44

Copyright 2010 www.napa-watertech.com  All Rights Reserved. เครื่องกรองน้ำDesigned by ideaido